Interessante vragen over magnetiseren

Interessante vragen over magnetiseren


Moet ik erin geloven?

Uit een lezing van Inge Saraswati voor radio RTV Amstelveen:

"Voor velen is het niet duidelijk wat nu eigenlijk een magnetiseur doet of is. Het lijkt geheimzinnig en wonderbaarlijk en weer anderen zeggen: "onzin ik geloof daar niet in." Zij zeggen dit terwijl ze nog nooit een behandeling van een magnetiseur hebben gehad. Bij voorbaat wordt het al afgebrand. Je kan je afvragen waar dan de uitspraak "ik geloof het niet" vandaan komt.

Op zijn platst gezegd zou je kunnen zeggen: "wat de boer niet kent dat eet hij niet." En daar zit veel in, het is het onbekende en onbekend maakt onbemind. Maar het is nog veel meer, bij veel mensen gaat magnetiseren het bevattingsvermogen te boven. Dat is eigenlijk de allerbelangrijkste reden. Alleen geven we dat niet graag toe. Pas als de nood hoog is en niemand kan nog helpen, meestal is er dan al een heel onderzoekingstraject of diverse behandelingen aan vooraf gegaan... pas dan komt de magnetiseur aan bod en zeggen zij: "baat het niet dan schaadt het niet."

Ik kan nu wel over alle wonderlijke gebeurtenissen qua genezing in mijn praktijk vertellen maar ik vertel jullie liever deze woorden waar ikzelf als magnetiseur/healer van overtuigd ben. En dat zijn de volgende woorden 'Ondervinding is de beste leermeester' en ik zeg het ook tegen jou: 'probeer het.' "


Heeft elke magnetiseur dezelfde kracht?

Uit een lezing van Inge Saraswati voor radio RTV Amstelveen:

"Er zijn verschillende soorten van magnetiseurs dus heel verschillende niveaus qua kracht en vermogen.

Van het eerste niveau zijn de magnetiseurs die de gave hebben om te helpen op een bepaald niveau, maar hoeven geestelijk niet hoog ontwikkeld te zijn. Zij kunnen levengevende krachten door hun kanalen laten stromen. De ervaring is dat er dan kracht gegeven wordt maar wijze lessen wat betreft je geestelijk vermogen om zelf wijzer te worden zullen uitblijven.

De tweede groep zijn de magnetiseurs die het vermogen hebben om de levengevende krachten als kanaal door te geven en weten zelf hoe de krachten werken. Zij kunnen ook adviezen geven.

Dan zijn er de geestelijk hoogontwikkelde mensen waarbij de gave tot helen voortvloeit uit het krachtige licht dat zijzelf zijn. Zij zullen ook begeleiding geven in jouw ontwikkeling als mens en wijze lessen geven waar je veel mee kunt. Dat is de hoogste vorm van een magnetiseur want die kan tegelijkertijd coachen op hoog niveau, meestal zijn dat dan de spirituele leraren.
Wat niet hoeft te zeggen dat alle spirituele leraren ook het helende vermogen toepassen als magnetiseur. Dat is vrij uitzonderlijk. Maar wanneer je deze vorm van magnetiseren ontvangt zijn deze mensen in staat je in verheven gedachten te laten baden en je tijdelijk tot een hoger besef van bestaan te leiden.

En dat is het werk wat ik mag doen voor de mensen die hier bij mij komen. Ik mag dit werk al heel lang doen omdat deze gave al op jonge leeftijd ontdekt werd door een mevrouw die zelf helderziende en geestelijk genezer was. Zij herkende dat ook in mij en stuurde, zodra ik zo ver was, mensen naar mij toe. En zo bestaat mijn werk uit twee banen: Spiritueel leraar in yoga en meditatie en het behandelen van mensen."


Hoeveel behandelingen heb ik nodig?

Dat ligt helemaal aan de aard van de klacht(en), de een heeft aan een of drie behandelingen genoeg, de ander moet nog een tijdje doorgaan. Ook zijn er mensen met chronische klachten die dan af en toe komen voor een onderhoudsbeurt.


Wat kan ik verwachten tijdens en na de behandelingen?

Al tijdens de eerste behandeling kun je soms al voelen dat als er pijn is deze wegtrekt of dat er een weldadige rust over je komt. Soms ook een gevoel dat je na de behandeling de wereld aankan omdat je weer in je kracht staat. In bepaalde gevallen kan het soms even duren voor men bewust wordt van wat er eigenlijk gebeurt. Dit is vaak het geval als mensen erg in hun hoofd zitten. Het voelen is dan sterk afgenomen maar na een paar behandelingen verandert dat.
Je kunt een weldadige warmte ervaren en delen die verstijfd zijn kunnen soms koud aanvoelen omdat zij weer tot leven worden gebracht. Ook kan je soms een tintelende energie voelen die heerlijk is.

Een enkele keer kunnen emoties loskomen bij het vrijmaken van blokkades waarbij even een traantje gelaten wordt. Dat wordt als een grote opluchting ervaren. En dat is het ook, ik zeg dan altijd: je hebt je traanbuisjes niet voor niets. Laat ze maar werken.
Een behandeling kan nog dagen doorwerken.